BEFIZETÉSEK

1. ÓVODAI TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK IDŐPONTJAI 2019. február 01-től

A BEFIZETÉSI IDŐPONTOK MINDEN TAGÓVODÁRA VONATKOZNAK

2019. november 11. - 2019. november 13. (Hétfő - Kedd - Szerda)

2019. december 09. - 2019. december 11. (Hétfő - Kedd - Szerda)

BEFIZETÉSEK IDŐPONTJAI:
08.30 - 16.30

BEFIZETÉSEK HELYE:
Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 126. IV. em.


2. ÓVODAI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA

a., A térítési díjak befizetése továbbra is utólag, a tárgyhónapot követő hó 15-ig esedékes a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat által kiállított számla alapján.

b., Térítési díj befizetés lehetőségei: - készpénz fizetés esetén: a táblázatban kijelölt helyen és időpontban
-utalás szülői nyilatkozat megtétele és az intézmény által elkészített és kiadott étkezési számla alapján lehetséges a következő bankszámla számra:
10700309-67181124-51100005  

c., Térítési díjak összege (2019.02.01-től érvényesek):

Egy vagy két gyermek esetén, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. Háromszori étkezést igénybe vevő Kétszeri étkezést igénybe vevő
474.- Ft 380.- Ft
 
d., Étkezés igényléséhez letöltendő dokumentumok:
- Ingyenes étkezés igényléséhez: 6. sz. Nyilatkozat (megtekintés)
- Térítési díj fizetési kötelezettség esetén: 5. sz. Nyilatkozat (megtekintés)

Tekintettel arra, hogy 2019. január 1-től a minimálbér összege emelkedett, kérem vizsgálják felül, hogy a továbbiakban is jogosultak-e a jövedelmük alapján az ingyenes gyermekétkeztetésre.

Amennyiben bármilyen változás következett be a már megtett Nyilatkozatokkal (5. sz. és 6. sz.) kapcsolatban, kérem az Intézmény felé jelezni szíveskedjenek!

A nyilatkozatokat minden gondviselőnek büntetőjogi felelőssége tudatában kell/kellett megtennie!